Българино! Знай своя род и език!

В съвременна Молдова има земя, Бесарабия, на която живеят хора, които с гордост носят своето име – бесарабски българи, у които почти два века не гасне националното им самосъзнание и самочувствие, запазено още от прадедите им.

Огромен принос за това, че се изпълнява завета на Паисий Хилендарски: „Българино! Знай своя род и език!”, че се запазва българщината, българската ценностна система, фолклор, традиции и се поддържа огъня на българския дух, има една от перлите на Бесарабия и бесарабските българи – Музикален колеж с.Твърдица.

Цел на създаването на колежа е да се подготвят кадри със специално музикално образование за нуждите на българските фолклорни състави. Съгласно плановете обучението се води на български език. Учащите се се подготвят за  изпълнители и преподаватели по български народни инструменти – гъдулка, тамбура, гайда и кавал и български народни танци.

През изминалите 14 години от колежа излизат 136 дипломирани специалисти като повечето от тях  продължават образованието си в Р.България – преимуществено в Академията за музикално и танцово изкуство в гр.Пловдив, а други – в Консерваторията в гр.Кишинев или други ВУЗ-ове на Р.Молдова, Украйна, Русия. Напоследък нараства интересът към обучението в Музикалния колеж в с.Твърдица и към българския музикален фолклор. Това се дължи на факта, че в него работят изключителни преподаватели, в това число четирима специалисти от България: Живко Димитров -  преподавател по гъдулка, диригент на оркестъра; Марина Банкова-Рашкова – хореограф; Димитър Бонев – корепетитор и преподавател по акордеон и Анна Дамянова – преподавател по музикално-теоретичните дисциплини.

Музикалният колеж в с.Твърдица е единственото професионално учебно заведение за българска култура извън България и поддържа тесни контакти с всички български общности и институции в Молдова. Участва в множество техни мероприятия, с което допринася за разпространението на българската музикална и танцова култура, за съхраняването на традициите, народностното самосъзнание и национална идентичност. Младото поколение, учениците на колежа не само възприемат и предават фолклора, но го и развиват съгласно изискванията на съвременния живот, задоволяват духовния стремеж на нацията за по-високо художествено-професионално ниво.

Интересът и обичта към българското народно творчество подтикват целия преподавателски колектив да търсят различни начини и нови сцени за изява на учащите се. До сега са изнесени над 100 самостоятелни концерти в Молдова, Украйна и България. Няма празник или честване на бележита дата, в концертите на които да не участват и възпитаниците на Музикалния колеж. Не веднъж те са вълнували зрителските сърца – на Републиканския фестивал „Мърцишор” в гр.Кишинев; на международните фолклорни фестивали „Добруджа пее и танцува”, гр.Силистра, в Бургас, Албена, Приморско, Каварна, Пловдив; в Крим, Украйна...Признание за високото майсторство са поканите към колежа за участие в концертните програми, посветени на Деня на славянската писменост и българска култура, Деня на народните будители, Трети март - Освобождението на България от турско робство, Шести септември – Обединението на България и пр. в Р. Молдова и Р.България ( Варна, Своге, Пловдив ). Колективът освен от публиката е високо оценен и от Държавните и Правителствени институции на Молдова с дипломи и награди за съхраняване и развитие на националната култура.

Музикалният колеж в с.Твърдица е не само учебно заведение, но и център на българската култура и изкуство в Южна Молдова. Той е будител на народната памет и национално съзнание, пазител на народните ценности и традиции и удовлетворява етно-националните духовни потребности на българите в Бесарабия. Със своята дейност целият колектив на колежа се стреми да съхрани достигнатото, за да го предаде непокътнато и умножено на бъдещите поколения.